Kontakty

BAS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Bartycka, nr 22B, lok. 21A,
00-716 Warszawa

Tel. +370 612 13278
E-mail bas@baspolska.pl

NIP 521-39-78-620
REGON 522699378

KRS 0000985093 w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 5000,00 zł wpłacony

Skontaktuj się

Bartycka, nr 22B, lok. 21A, 00-716 Warszawa